Poświęcenie witraży

Wieczory Miłosierdzia

Spotkanie z okazji Dnia Kobiet

Jubileusz w Essendon

Pierwsza Droga Krzyżowa

Środa Popielcowa

Światowy Dzień Chorego 2023

© Copyright - Divine Mercy Shrine 2021, All Rights Reserved