Pastoral Groups

Schola Lectorum

Schola lectorum to grupa lektorów czytających teksty biblijne podczas Mszy Świętych i nabożeństw w naszym Sanktuarium. Nazwa grupy nawiązuje do istniejących od V wieku przy katedrach i parafiach szkół dla lektorów. Ich zadaniem było przygotowanie do posługi lektora nie tylko poprzez nauczanie czytania, ale również pogłębianie znajomości Biblii.  Istniejąca od początków Sanktuarium grupa lektorów jest dosonałą okazją do zaangażowania się osób świeckich w przebieg liturgii. Comiesięczne spotkania formacyjne dotyczą zarówno liturgii jak i wiedzy biblijnej. Rozważane wspólnie teksty pomagają lepiej rozumieć proklamowane słowo, a tym samym budować głębszą osobistą relację z Bogiem. Opiekę nad grupą sprawują sr Marietta Marć MChR oraz Nina Waloszek.

Spotkania Schola Lectorum odbywają się w trzecie poniedziałki miesiąca po wieczornej Eucharystii. Zachęcamy do włączenia się w posługę lektora w naszym kościele.

Służba Liturgiczna

Liturgiczna Służba Ołtarza to wspólnota ministrantów posługujących podczas liturgii Mszy Świętych i nabożeństw. Słowo ministrant (z łac. ministrare) znaczy służyć, dlatego też ministrant spełnia niepowtarzalną rolę w życiu religijnym wspólnoty. Jest znakiem łączności między ludźmi tworzącymi wspólnotę Kościoła, a kapłanem sprawującym Najświętszą Ofiarę. Służąc, przyczynia się do piękna liturgii i wyraża umiłowanie Jezusa Chrystusa. Zadaniem członków Liturgicznej Służby Ołtarza jest nie tylko obecność przy Ołtarzu, a bycie ministrantem nie kończy się za progiem kościoła. Każdy kto służy podczas Eucharystii ma przed wszystkim własnym życiem przymnażać chwały Bogu i zaprosić Chrystusa do swojego serca oraz rodzinnego domu.

Grupę tworzą chłopcy w wieku od 7 do 18 lat, a jej opiekunem jest Monika Krzyżaniak.

Jeżeli chcesz być jednym z nas, jeżeli chcesz służyć i poznać bliżej Chrystusa, jeżeli chcesz poznać nowych przyjaciół – PRZYJDŹ do zakrystii i zapisz się, zostań jednym z nas! Nieważne w jakiej szkole jesteś, podstawowej czy średniej. Pamiętaj! Nigdy nie jest za późno, aby zostać ministrantem! 

Duszpasterstwo Dzieci

W Ewangelii wg św. Marka czytamy słowa Jezusa, skierowane do uczniów: “Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im: do takich bowiem należy królestwo Boże”.

Dziecko jest radością nie tylko rodziców, ale także Kościoła i całego społeczeństwa. Wychowanie religijne najmłodszych powinno wypływać z postawy rodziców i być owocem uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych i wydarzeniach duszpasterskich. Musi ono usłyszeć o Bogu i wiedzieć, że Kościół to jego dom. Rolą Kościoła jest niesienie wsparcia rodzicom, którzy przygotowują swoje pociechy do pierwszej modlitwy, katechezy, spowiedzi, Eucharystii czy bierzmowania. To dlatego tak cenne są wszelkie inicjatywy Kościoła, które zachęcają najmłodszych do kontaktu z Panem Bogiem.

Nasze duszpasterstwo stwarza wiele okazji do duchowego rozwoju najmłodszych: Msze z udziałem dzieci w trzecie niedziele miesiąca o godz. 11.00, katechezy dla dzieci ” Z Jezusem idziemy do Ojca”  w drugie wtorki miesiąca o godz. 17.00, udział w scholce dziecięcej, kolędowaniu, jasełkach, drogach krzyżowych dla dzieci, balu Wszystkich Świętych i wiele innych.

Opiekę nad duszpasterstwem sprawują sr Elżbieta Cieślarczyk MChR  oraz Monika Krzyżaniak .

Gorąco zapraszamy wszystkie rodziny z dziećmi do czynnego udziału w naszych spotkaniach i modlitwie. 

Młodzieżowe Laboratorium Wiary

Młodzieżowe laboratorium wiary to grupa młodych ludzi wieku 15-25 lat pragnących zbliżyć się do Boga i Kościoła. Pogłębienie znajomości prawd wiary i więzi z Chrystusem to najpewniejsza droga przez współczesny, pełen wyzwań świat. Młodzi mają okazję porozmawiać na ważne, codzienne i nurtujące tematy. Jest także czas na pytania osobiste, moralne i religijne, które trudno jest poruszyć z innymi znajomymi. Grupę tworzą pełni entuzjazmu młodzi chrześcijanie, dlatego nie może zabraknąć czasu na śmiech, wartościowe filmy, a nawet wspólne wyjazd. Pierwsza wyprawa „Polskim tropem przez Australię”, wiadąca m.in. przez Górę Kościuszki, Canberrę do Sydney, okazała się wspaniałą przygodą. Fundamentem wspólnoty jest przede wszystkim modlitwa i udział w Eucharysti, w którą czynnie się angażujemy w czwarte niedziele miesiąca. Opiekunem grupy jest Anna Zaskowska.

Spotkania młodzieży odbywają się w trzecie soboty miesiąca o godz. 18.00. Obecni członkowie grupy z niecierpliwością czekają na nowych przyjaciół i znajomych.

Żywy Różaniec

Żywy Różaniec jest wspólnotą osób modlących się codziennie na różańcu. Każda “Żywa Róża” składa się z 20 osób, które odmawiają codziennie jedną tajemnicę różańca, rozważając wydarzenia z życia Pana Jezusa i Matki Bożej. Wszyscy członkowie modlą się w tych samych intencjach: papieskiej oraz lokalnej wskazanej przez Rektora Sanktuarium. Przy naszym kościele działają cztery Róże oraz jedna w Ringwood. Podczas Mszy Świętej o godz. 9.00 w pierwsze niedziele miesiąca modlimy się w intencji obecnych i byłych członków naszego koła, ich rodziny i tych, którzy odeszli do Pana. Członkowie Kół Żywego Różańca dwa razy w roku, w miesiącach maryjnych w maju i w październiku, uczestniczą w zjeździe wszystkich Kół Żywego Różańca z Wiktorii. Jest to okazja do wspólnej modlitwy różańcowej, uczestnictwa w uroczystej Mszy Świętej, a także spotkania i powspominania starych dobrych czasów przy lunchu.

Członkowie Róż włączają się w modlitwę podczas uroczystości maryjnych, nabożeństw pierwszych sobót miesiąca oraz nabożeństw fatimskich 13-tego dnia każdego miesiąca od maja do października.

Zelatorką Żywego Różańca jest Małgorzata Moszczyńska.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w to duchowe dzieło.

Matki w modlitwie

Grupa modlitewna Matki w Modlitwie to wspólnota kobiet, które pragną powierzyć swoje dzieci i rodziny Bożej opiece. Ruch Matki w Modlitwie powstał w Anglii w 1995 roku, a w Polsce działa od 2002 roku.
Zgodnie z tym, co powiedział św. Augustyn, modlitwa matek zwycięża świat,: „Dajcie mi modlące się matki, a uratuję świat”. Obecnie Matki w Modlitwie działają w ponad 100 krajach. Warto nadmienić, że w  ich szeregach są nie tylko matki  biologiczne, ale także tzw. matki duchowe, które modlą się za dzieci adoptowane duchowo, a wśród nich za kapłanów i osoby konsekrowane. Duchowość ruchu charakteryzuje całkowite zawierzenie Bogu, prostota i radosne posłuszeństwo Bogu i Kościołowi.

Istnieje wiele wspaniałych świadectw potwierdzających, że wspólne modlitwy matek są wysłuchiwane. Bóg obdarza dzieci wielkimi łaskami: odzyskują zdrowie, wychodzą z nałogów, nawracają się, następuje pojednanie z rodzinami, rodzą się długo oczekiwane dzieci. Matki doświadczają przemiany, zyskują pokój serca, pogłębiają wiarę.

Zapraszamy wszystkie matki w każdy czwartek o godzinie 10.30 na różaniec i adorację Najświętszego Sakramentu, a w pierwszy czwartek miesiąca na Mszę Świętą w intencji naszych dzieci i rodzin.

Bractwo Św. Michała Archanioła

Bractwo Świętego Michała Archanioła powstało jako owoc rekolekcji i przyjęcia przez wielu wiernych naszej wspólnoty szkaplerza Świętego Michała. Istota tej duchowości zawiera się w zawołaniu Księcia Niebieskich Zastępów „Ktoż jak Bóg”. Wyraża ono pragnienie poznania, kontemplacji i adoracji Boga w Trócy Jedynego. Widząc w Księciu aniołów zwyciezcę nad szatanem i grzechem, upraszamy za Jego przyczyną triumfu Królestwa Niebieskiego w ludzkich sercach i całym świeci, podejmując jednocześnie osobisty wysiłek dążenia do świętości. Przynależność do bractwa wyraża się przez codzienną modlitwę do Św. Michała, uczestnictwo we Mszy i nabożeństwie w ostatnie czwartki miesiąca oraz w Święto Archaniołów (29 września), a także szerzenie czci Archanioła i obrona Świętego Kościoła Chrystusowego. Moderatorem wspólnoty jest Jadwiga Gudonowicz.

Zachęcamy do osobistego zawierzenia się opiece Św. Michała Archanioła i przyzywanie Jego orędownictwa we wspólnocie naszego bractwa. 

© Copyright - Divine Mercy Shrine 2021, All Rights Reserved