Divine Mercy

St Faustina

Św. Faustyna (Helena Kowalska), urodzona 25 sierpnia 1905 roku we wsi Głogowiec, koło Łęczycy była trzecim z dziesięciorga dzieci, Stanisława i Marianny Kowalskich. Wychowana w prostej, ale głębokiej wierze stała się ważnym narzędziem Boga dla współczesnych ludzi. Nazywana jest Apostołką Bożego Miłosierdzia. To bowiem ona, choć nie ukończyła nawet szkoły podstawowej, została wybrana przez Jezusa, aby przypomnieć światu prawdę o nieskończonym Bożym Miłosierdziu: “Córko Moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu Moim.” (Dz. 699) Niezwykle skromna, pokorna, otrzymała łaskę spotykania Jezusa i rozmawiania z Nim. Jezus jednak dał jej niełatwe zadanie, by mówić ludzkości o ratunku jaki może znaleźć tylko w Bogu bogatym w miłosierdzie „Nie znajdzie żadna dusza usprawiedliwienia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego.” (Dz. 570) To dzięki jej zaufaniu ta prawda, że w Bogu jest ocalenie, została przekazana na nowo ludzkości. Faustyna nie bez przeszkód, ale konsekwentnie posłuszna spowiednikowi a przez niego Jezusowi, doprowadziła do powstania obrazu Jezusa Miłosiernego z podpisem: JEZU UAM TOBIE oraz przekazania specjalnej modlitwy: KORONKI DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA. Jej zapiski duchowe spisane w kilku zeszytach a nazwane DZIENNICZEK (Miłosierdzie Boże w duszy mojej) należą do pereł literatury duchowości.

Św. Faustyna miała pełną świadomość swojej słabości, mówiła cierpiąc: „przyczyną mojego smutku jest [to], że pomimo moich szczerych postanowień wciąż upadam, i to w te same błędy. Rano postanawiam, a wieczorem widzę, jak daleko odeszłam od tych postanowień.” (Dz. 1488) Pan Jezus jej odpowiedział „(…) niech Cię to nie zasmuca tak nadmiernie, masz do czynienia z Bogiem miłosierdzia, nędza Twoja nie wyczerpie go, przecież nie określiłem liczby przebaczenia. (…) Dziecię moje, życie na ziemi jest walką, i to wielką walką o królestwo moje, ale nie lękaj się, bo nie jesteś sama. Ja cię wspieram zawsze, a wiec oprzyj się o ramię moje i walcz, nie lękaj się niczego. Weź naczynie ufności i czerp ze zdroju żywota nie tylko dla siebie, ale i pomyśl o innych duszach, a szczególnie o tych, którzy nie dowierzają mojej dobroci.” (Dz. 1488)

W naszym kościele, po prawej stronie ołtarza, znajduje się obraz św. Faustyny, czczony przez wiernych nawiedzających naszą świątynię. W naszym Sanktuarium posiadamy także relikwie świętej Apostołki Bożego Miłosierdzia. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wybrałeś św. Faustynę do głoszenia niezmierzonych bogactw Twojego miłosierdzia, spraw, abyśmy za jej przykładem w pełni zaufali Twemu miłosierdziu i wytrwale pełnili dzieła chrześcijańskiej miłości.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

© Copyright - Divine Mercy Shrine 2021, All Rights Reserved