Divine Mercy

The Image of Divine Mercy

Obraz Jezusa Miłosiernego jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych wizerunków Chrystusa na świecie. Jest wyjątkowy nie tylko ze względu na tę rozpoznawalność, ale przez fakt, że powstał z polecania samego Jezusa, który właśnie w takiej postaci ukazał się św. Faustynie 22 lutego 1931 roku w klasztorze Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku. Św. Faustyna zapisała w Dzienniczku: „Wieczorem, kiedy byłam w celi ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. (…) Po chwili powiedział mi Jezus: „Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie. ” (Dz. 47) Chrystus dał także obietnice tym, którzy ten obraz czcić będą: „Obiecuję, że dusza która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę jako swej chwały.” (Dz. 48)

W Wilnie, na polecenie spowiednika, Św. Faustyna zapytała Jezusa co oznaczają te dwa promienie, które wychodzą z serca Pana Jezusa. Usłyszała:
„Blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia dusze; czerwony promień oznacza krew, która jest życiem dusz. Te dwa promienie wyszły, z wnętrzności miłosierdzia Mojego wówczas, kiedy konające Serce Moje zostało włócznią otwarte na krzyżu. (…) Szczęśliwy, kto w ich cieniu żyć będzie, bo nie dosięgnie go sprawiedliwa ręka Boga.” (Dz.299)

Zadanie namalowania obrazu Jezusa Miłosiernego nie było łatwe. Gdy już Siostra Faustyna otrzymała zgodę od przełożonych, by obraz powstał i gdy już znalazła malarza, to jednak nie była zadowalana z wykonanej pracy artysty. Pan Jezus jednak wyjaśnij jej co jest istotne w tym świętym wizerunku. W Dzienniczku zapisała: „W pewnej chwili kiedy byłam u tego malarza, który maluje ten obraz i zobaczyłam, że nie jest tak piękny, jakim jest Jezus – zasmuciłam się tym bardzo, jednak ukryłam to w sercu głęboko. Kiedyśmy wyszły od tego malarza, Matka Przełożona została w mieście dla załatwienia różnych spraw, ja sama powróciłam do domu. Zaraz udałam się do kaplicy i napłakałam się bardzo. Rzekłam do Pana: kto Cię wymaluje tak pięknym, jakim jesteś? – Wtem usłyszałam takie słowa: nie piękności farby, ani pędzla jest wielkość tego obrazu, ale w łasce Mojej.” (Dz.313)

Obraz Jezusa Miłosiernego zajmuje centralne miejsce w naszym kościele – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Umieszony jest w głównym ołtarzu nad Tabernakulum. Każdego dnia wierni wpatrują się w oblicze Miłosiernego Pana, uczestnicząc w liturgii a także odmawiając Koronkę do Bożego Miłosierdzia przed każdą Mszą świętą. Słowa zaś z obrazu, Jezu ufam Tobie, wyrażające wielkie zaufanie do Jezusa, wypowiadane są przez wiernych wielokrotnie w indywidulanych czy wspólnotowych modlitwach a także w różnych śpiewach ku czci Jezusa Miłosiernego.

© Copyright - Divine Mercy Shrine 2021, All Rights Reserved