Święcenia kapłańskie w Melbourne

15 lipca 2022 – wielkiej wagi wydarzenie, w Katedrze Św. Patryka w Melbourne, trzech diakonów Andrew Kwiatkowski, Brian Muling and Ignatius Tan zostało wyświęconych na prezbiterów (kapłanów). Łatwo się domyślić, że Andrzej Kwiatkowski to Polak żyjący z rodziną w Melbourne, który przyniósł radość i dumę polskiemu społeczeństwu.

O godz 17:30 z Keysborough wyruszył autobus, prowadzony przez niezastąpionego pana Marka, z grupą 35 osób pragnących uczestniczyć w tej uroczystości. Wyjazd zorganizowany przez Ninę Żakowską i Ryszarda Hodowanego, pod duchową opieką księdza Jerzego Prucnala SChr i siostry Elżbiety Cieślarczyk MChr, która swoim zwyczajem i pięknym głosem rozśpiewała uczestników wyjazdu i wprowadziła w nastrój modlitewny.

Andrzej Kwiatkowski jest już kolejnym księdzem wywodzącym się z polskiego środowiska w Melbourne.

Arcybiskup Peter Comensoli w czasie homilii podkreślił wagę decyzji pójścia za powołaniem w dzisiejszym trudnym świecie. Św. Alfons Liguori stwierdził: “Kto doskonale zgadza się z Wolą Bożą ten nie tylko uświęca się, lecz nadto już tu na ziemi cieszy się trwałym pokojem”. Nowo wyświęcony ksiądz Andrzej swoją postawą, promieniującą radością i rozbrajającym uśmiechem potwierdził teorie, św. Alfonsa.

Błogosławieństwa nowym prezbiterów udzieliło 62 księży, między innymi ku naszej radości ks. Andrzej Mądry CR, który często służy posługą w naszym Sanktuarium.

Nowo wyświęcony Ks. Andrzej, w imieniu wyświęconych kapłanów wygłosił słowo podziękowania, Bogu za powołanie, rodzinom i wszystkim, którzy wspierali ich na drodze do kapłaństwa oraz wszystkim obecnym na uroczystości.

Nasza grupa z Keysborough po uroczystej koncelebrowanej Mszy Św. przyjęła błogosławieństwo z rąk nowo wyświęconego prezbitera, obdarowała go pięknym kielichem i biało czerwoną wiązanką kwiatów oraz gromkim śpiewem rozchodzącym się po całej katedrze „Życzymy, życzymy”. Podziękowaliśmy mamie księdza Andrzeja pani Ewie Kwiatkowskiej za wychowanie syna w duchu wiary i zaufania Bogu.

Uroczystość była transmitowana na żywo na kanale YouTube https://youtu.be/odJNdmyN2j8

Małgorzata Moszczyńska

© Copyright - Divine Mercy Shrine 2021, All Rights Reserved