Rekolekcje adwentowe

Znany nam już w Keysborough Ks. Bogdan Wilkaniec TChr, który rozpoczął swoją posługę duszpasterską w Newcastle, podzielił się swoim entuzjazmem wiary i zaufania Bogu na trzydniowych rekolekcjach adwentowych od 14 do 16 grudnia 2022r.

Pierwszy dzień rekolekcji odbył się pod hasłem „Pan jest wśród nas”.  Królestwo Boże jest pośród nas, w naszych sercach, w naszych domach, wśród naszych znajomych, w naszej społeczności i na świecie. Chrystus jest miedzy nami na codzień, w każdej sekundzie naszego życia, w każdym słowie wypowiedzianym i w każdym czynie. Przychodzi żywy w Komunii Św. Jesteśmy Świątynią Boga. 

Drugi dzień rekolekcji to powiedzenie słowa FIAT przez Maryję z pełnym zaufaniem i wiarą. Idźmy z tą wiarą do Matki Bożej, naszej Matki, zanieśmy do niej swoje kłopoty i żale, poradźmy się jej, z otwartym sercem posłuchajmy jej rad, prośmy o jej niezawodne wstawiennictwo u Jezusa, który jest Jej, Swojej Matce, posłuszny. Ave Maryja gratia plena !

Trzeci dzień rekolekcji to refleksja – Dlaczego Bóg stał się człowiekiem ? Bóg przyszedł na świat, aby być blisko każdego z nas, aby nas zbawić. Bóg wybrał życie ludzkie w nędzy, zrezygnował z wielkiej mocy, bo wybrał nas. Narodził się po to, żeby pokazać, że niezależnie od okoliczności, życie jest piękne, sensowne, warte przeżycia. Chrystus rodzi się w nas codziennie, gdy przebaczam, gdy kocham, gdy dbam o dobro drugiego. Przyszedł na świat po to, abym znalazł w sobie radość, światło i sens historii swojego życia. Chrystus narodził się w Betlejemskim żłobie, lecz biada ci jeżeli nie narodzi się w tobie. 

 

Bóg Zapłać księże Bogdanie za homilie i wspólną modlitwę. 

Niech Nowonarodzona Boża Dziecina prowadzi Cię każdego dnia tam gdzie potrzebne jest słowo Boże. 

W imieniu Parafian Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Keysborough 

Małgorzata Moszczyńska

 

© Copyright - Divine Mercy Shrine 2021, All Rights Reserved