Pasterka

Zagrzmiał Dzwon Nadziei! Oznajmił kolejne narodziny Bożej Dzieciny.

W tym dniu wokół OŁTARZA i BETLEJEMSKIEJ STAJENKI zgromadziła nas nadzieja, miłość, wiara w tego, który się narodził z Maryi Panny, aby już na zawsze być z nami.  Po adwentowym przygotowaniu podążamy do Betlejem przygotowani, i jak to ujął w słowa ks. Kamil Żyłczyński SChr Rektor Sanktuarium, główny celebrant, „aby nie tylko Bóg narodził się dla nas, ale na nowo my dla Boga”. 

W homilii tej nocy, ks. Kamil przypomniał, że „Jest taki dzień tylko jeden raz do roku”. To Wieczór Wigilijny ujął nas swoją subtelnością, popłynęły łzy szczęścia, na drugi plan zeszły podziały, biały opłatek przełamał dystans, tego wieczoru napełniamy nasze serca radością i pokojem. 

Zbawca Świata narodził się w nędzy, w odrzuceniu, w samotności w Betlejem … we wrogim świecie … Jak mówi Pismo: „Gdy nadeszła pełnia czasów Bóg zesłał Swego Syna i objawił pełnie swojej miłości”. Św. JPII powiedział „oto Emanuel, który przychodzi, żeby napełnić ziemie łaską, przychodzi, bo tak bardzo go potrzebujemy”

Ks. Kamil wskazał na trzy dary, które przynosi i obdarza nas Chrystus: uwalnia nas od samotności, umacnia nasza wiarę, wyzwala z poczucia bezsilności. 

Naszą wiarę umacniają cierpienia, nałogi, choroby, konflikty, bo wtedy rodzi się wiara w Boga, który nie stracił i nie straci wiary w człowieka. 

„To czego brakuje na całym świecie możesz odnaleźć w swoim sercu”, Boża Miłość nie zawodzi i klucz do zwycięstwa jest w sercu, w którym rodzi się Bóg. 

Życzmy sobie by te święta uwolniły nas od samotności, umocniły naszą wiarę nie tylko w Boga, ale również w człowieka i by uwolniły nas z poczucia bezsilności.

 

Korzystając z okazji naszym księżom posługującym w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Keysborough ks. Kamilowi i ks. Jerzemu oraz siostrom s. Elżbiecie i s. Mariecie życzymy opieki Nowonarodzonej Dzieciny i Jego Matki w nadchodzącym Nowym Roku 2023.

W imieniu parafian

Małgorzata Moszczyńska

 

© Copyright - Divine Mercy Shrine 2021, All Rights Reserved