Wspomnienie Św. Faustyny Kowalskiej

Liturgiczne wspomnienie św. Faustyny z uczczeniem relikwii Apostołki Bożego Miłosierdzia w Keysborough.

5 października, w 84 rocznice śmierci Siostry Faustyny (Heleny Kowalskiej), która zmarła w wieku 33 lat w Krakowie, w Keysborough Mszę Świętą odprawił ks. Kamil Żyłczyński- Rektor Sanktuarium.  W swojej homilii Ks Kamil przypomniał podstawową prawdę, że w życiu bardziej liczy się Bóg niż my. Pan Jezus nauczył nas prostej modlitwy „Ojcze Nasz”, która niesie w sobie słowo wielbienia, słowo pragnienia, żeby Królestwo Boże zagościło miedzy nami, słowo zawierzenia codziennej doli w błaganiu o chleb, słowo modlitwy o przebaczenie i gotowości do przebaczania.
Po Mszy Św odmówiony został Różaniec – Tajemnice Chwalebne, z rozważaniami wg. zapisów siostry Faustyny w jej dzienniczku, który to rozszedł się na cały świat i zaliczany jest do wybitnych dzieł literatury mistycznej.
Pan Bóg powierzył prostej i pokornej siostrze Faustynie misję przypomnienia światu prawdy o miłości miłosiernej Boga, przekazania nowych form kultu Miłosierdzia Bożego i zainspirowania odnowy religijnej w duchu tego nabożeństwa.
Nasz Papież Święty Jan Paweł II w 1993 roku dokonał w Rzymie jej beatyfikacji, a w roku 2000 ogłosił ją świętą.
Po Mszy Św obecni mieli okazję do indywidualnego ucałowania relikwii Św. Faustyny, polecając jej wstawiennictwu problemy współczesnego świata, swoich rodzin, i osobiste.
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wybrałeś świętą Faustynę do głoszenia niezmierzonych bogactw Twojego miłosierdzia, spraw, abyśmy za jej przykładem w pełni zaufali Twemu miłosierdziu i wytrwale pełnili dzieła chrześcijańskiej miłości. Jezu ufamy Tobie! Św. Faustyno – módl się za nami!
Malgorzata Moszczynska

© Copyright - Divine Mercy Shrine 2021, All Rights Reserved