Rocznica zawierzenia świata Bożemu Miłosiedziu

21 sierpnia 2022 roku na Mszy Świętej o godz. 11 po raz pierwszy zabrzmiał Dzwon Nadziei. Jak to ks. Kamil Żyłczyński, rektor Sanktuarium powiedział dzwon, który w tych trudnych czasach brzmiąc codziennie o godz 3 pm w Godzinie Miłosierdzia przyniesie nadzieje, a co ważniejsze przypomni o modlitwie Koronką do Miłosierdzia Bożego. Przypomni o tym co w życiu jest najważniejsze zaufanie Bogu i jego miłości.
Nasi parafianie przygotowywali się do tej uroczystości przez cały rok modląc się
w każdy trzeci piątek miesiąca i rozważając słowa św. Siostry Faustyny 
Uroczystość obchodów 20. rocznicy zawierzenia świata Miłosierdziu Bożemu przez świętego Jana Pawła II 17 sierpnia 2002 w Łagiewnikach obchodziliśmy razem z ponad stu świątyniami Miłosierdzia Bożego rozsianymi po wielu zakątkach świata.

Małgorzata Moszczyński

© Copyright - Divine Mercy Shrine 2021, All Rights Reserved