Rekolekcje ze Św. Michałem Archaniołem

Tegoroczne rekolekcje wielkopostne w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Keysborough “Czas mocy i łaski”, poprowadził ks. Dominik Karnas, michalita, proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Zwycięskiej z Horsley Park.

Rekolekcje były okazją do umocnienia wiary w obecność świętych aniołów oraz modlitwy o uzdrowienie i uwolnienie z nałogów za przyczyną Księcia Archaniołów. Owocem duchowych ćwiczeń jest wprowadzenie w Sanktuarium modlitwy Leona XIII, przyjęcie szkaplerza oraz zawiązanie bractwa Św. Michała. Nauki rekolekcyjne głęboko oparte na Objawieniu dotyczącym roli aniołów w historii zbawienia, były przeplecione licznymi świadectwami, podkreślającymi szczególne miejsce Św. Michała Archanioła jako obrońcy Chrystusa na ziemi, stróża Świętego Kościoła Rzymskiego i orędownika w naszej walce z mocami ciemności.

© Copyright - Divine Mercy Shrine 2021, All Rights Reserved